Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Konkurs na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek.

Konkurs
Konkurs

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół i placówek:

1) Przedszkole nr 43, ul. Wiązowa 5;

2) Przedszkole nr 65, ul. Czechosłowacka 29;

3) Przedszkole nr 98, ul. Pułaskiego 16;

4) Przedszkole nr 117, os. Piastowskie 105;

5) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii "Poznań", ul. Rawicka 12/14;

6) Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105;

7) Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38;

8) Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. św. Szczepana 3;

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77;

10) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32/40;

11) Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Wyspiańskiego 27;

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, os. Rzeczypospolitej 111;

13) Zespół Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8;

14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Szamarzewskiego 78/82;

15) Bursa Szkolna nr 1, ul. Krakowska 17.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w następujących terminach:

1) do 6 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza;

2) do 13 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 98, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii "Poznań", Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza;

3) do 20 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 65, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych;

4) do 27 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Bursy Szkolnej nr 1;

5) do 4 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43, Przedszkola nr 117, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

2. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Wydziału Oświaty.

Załączniki