Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

27 czerwca br. rozpoczął się nabór ofert w Otwartym Konkursie Ofert na zadanie publiczne Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w priorytecie: "Rozwijanie zainteresowań i pasji z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej; kształtowanie postaw obywatelskich".

Otwarty Konkurs Ofert - grafika artykułu
Otwarty Konkurs Ofert

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje projekty edukacyjne poprzez platformę dotacyjną na stronie www.Witkac.pl. Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl.