Otwarty Konkurs Ofert 2019

OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty Konkurs Ofert

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje projekty edukacyjne poprzez platformę dotacyjną na stronie www.Witkac.pl, w ramach zadania publicznego pod nazwą:

                    1. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania ofert oraz procedowania przy konkursie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.Witkac.pl

Zachęcamy do udziału!