Podstawówka przy ul. Inowrocławskiej cieplejsza i ładniejsza

W poznańskich szkołach jest coraz cieplej dzięki pracom termomodernizacyjnym. W Szkole Podstawowej nr 46 im. M. Dąbrowskiej przy ul. Inowrocławskiej zakończenie robót budowlanych zbiegło się z obchodami 83-lecia placówki.

Termomodernizacja
Termomodernizacja

Efekty prac, które były wykonywane od czerwca do listopada, są widoczne na pierwszy rzut oka. - Przy współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków udało się przywrócić budynkowi dawny blask. Warto zwrócić uwagę zarówno na odtworzone detale architektoniczne jak również przebudowane wejście główne do budynku szkoły - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach prowadzonych prac zmodernizowano kotłownię, wymieniono elementy instalacji cieplnej, poprawiono termoizolacyjność dachu oraz wymieniono większość okien. Ponadto w budynku szkoły zastosowano nowe energooszczędne oświetlenie. Koszt robót budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji w SP nr 46 wyniósł 2,37 mln zł.

Nie tylko szkoła przy ul. Inowrocławskiej przeszła w ostatnim czasie termomodernizację. Ta szkoła ocieplana była w ramach jednego zadania obejmującego termomodernizację siedmiu placówek: SP nr 20 im. Stefana Batorego, ZSP nr 105 im. Juliana Tuwima, SP nr 2 im. Szarych Szeregów, SP nr 61, SP nr 22 i SP nr 70 im. Mikołaja Kopernika. ZSS nr 105 i SP nr 22 przeszły termomodernizację w ubiegłym roku, w SP nr 70 zakończono prace na początku 2019 r. Roboty budowlane na początku listopada zakończyły się również w SP 20 oraz SP 61, a w SP nr 2 dobiegają one końca.

W ramach innych zadań, prace termomodernizacyjne przeprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, SP nr 64, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych oraz Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 i w Zespole Szkół Łączności.

Na termomodernizację czekają kolejne placówki. W listopadzie podpisano umowę na wykonanie audytów energetycznych dla kolejnych szkół (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, SP nr 67, SP nr 77, Technikum Energetyczne przy ul. Dąbrowskiego, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, SP nr 89, SP nr 19 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej).

Dodatkowo w załączniku znajduje się prezentacja przedstawiająca efekty przebiegu termomodernizacji w poznańskich placówkach oświatowych.

Źródło: https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/podstawowka-przy-ul-inowroclawskiej-cieplejsza-i-ladniejsza

Załączniki