Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Od 1 września br. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii utworzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak

  • picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy,
  • nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).
zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Na konsultację można umówić się

1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl

lub

2) wysyłając SMS o treści "konsultacja" na nr telefonu 882 367 030.

sieci społecznościowe