Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

W poniedziałek, 4 marca rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Pierwszy nabór zakończy się w kwietniu. Potem odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów. Zobacz, za co można je otrzymać oraz o czym należy pamiętać.Przedszkola i szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci. Miasto Poznań od kilku lat sukcesywnie zwiększa tam liczbę dostępnych miejsc - tak, aby zapewnić opiekę wszystkim chętnym dzieciom w wieku 3-6 lat. W ciągu trzech lat w poznańskich przedszkolach przybyło tysiąc miejsc (w roku szkolnym 2016/2017 - 500, 2017/2018 - 300, a 2019/2019 - kolejne 200). W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 na dzieci czekać będzie aż 17 250 miejsc - 14 000 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, 1962 - w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1288 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozpoczęcie roku w nowo otwartym zespole szkolno - przedszkolnym na Umultowie
Rozpoczęcie roku w nowo otwartym zespole szkolno - przedszkolnym na Umultowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI:  Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, musieli potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Czas na to mieli od 25 lutego do 3 marca. Dzień później, czyli 4 marca rozpoczęła się rekrutacja dla nowych dzieci. Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki - od tych najbardziej do najmniej preferowanych. W tym roku zwiększono możliwość wyboru przedszkoli - z 3 do 5. Pracownicy Wydziału Oświaty UMP chcą, aby jak najwięcej dzieci, dostawało się do przedszkola w rekrutacji podstawowej. Zwiększona możliwość wyboru, usprawni cały proces. Kryteria naboru: O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość - 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej. Kryteria samorządowe mogą różnić się w zależności od miasta. Poznańscy radni podjęli decyzję, że w tym roku dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (50 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.), a także gdy dziecko jest objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny (60 pkt.). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (50 pkt.), drugiej (30 pkt.), trzeciej (20 pkt.), czwartej (10 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. One nie podlegają rekrutacji, podobnie jak maluchy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w danej szkole. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka (muszą złożyć wniosek w sekretariacie szkoły). Kryteria naboru: Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru: zamieszkanie kandydata na terenie Poznania (65 pkt.); uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (50 pkt.); rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce - 30 pkt; oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu - 80 pkt; wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt; wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt. Tak samo, jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji o naborze do przedszkoli i szkół podstawowych można znaleźć na: https://nabor.pcss.pl/poznan/

A to jakie mamy klasy sportowe i gdzie moczna sprawdzić w załączniku.

Załączniki