Rekrutacja do szkół w toku!

Do 31 maja absolwenci gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych mogą składać dokumenty o przyjęcie do szkół średnich. W tym roku sytuacja jej szczególnie trudna, bo we wrześniu naukę w liceach, technikach i szkołach branżowych rozpocznie tzw. podwójny rocznik uczniów. Wdrożenie zmian, podobnie jak inne konsekwencje reformy, spadły na samorządy. Miasto Poznań zwiększyło liczbę dostępnych miejsc w szkołach. Problemem mogą być jednak braki kadrowe.

Rekrutacja...
Rekrutacja...

We wrześniu naukę w szkołach średnich rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Uczniowie ci będą realizować dwie różne podstawy programowe. Podwójny rocznik to wynik zmian w oświacie. W ramach reformy edukacji gimnazja zostały zlikwidowane. Zastąpiła je 8-letnia podstawówka. Nauka w szkołach średnich została wydłużona - do 4 lat w liceach i 5 lat w technikach. Szkoły zawodowe zastąpiły 2-stopniowe szkoły branżowe.

Zasady i harmonogram rekrutacji  

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczęła się 13 maja. Wnioski o przyjęcie do wybranych placówek uczniowie mogą składać do końca miesiąca. Termin zgłoszeń upływa 31 maja (o godz. 15). Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 16 lipca. Na dokonanie ostatecznego wyboru uczniowie będą mieli ponad tydzień. Do 24 lipca muszą donieść do szkół, w których będą się uczyć, oryginały dokumentów. 25 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych obowiązują takie same zasady rekrutacji. Pod uwagę brane są oceny na świadectwie, wyniki egzaminów (gimnazjalisty i ósmoklasisty) oraz sukcesy, jakie uczniowie osiągali na olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych. W tym roku wprowadzona została jednak istotna zmiana. Uczniowie mogą wskazać aż 9 szkół, w których chcieliby kontynuować naukę (wcześniej wybierali tylko 3 placówki). Ma to ułatwić kandydatom dostanie się do wybranej szkoły.

Miejsc wystarczy dla wszystkich, ale...

W związku z podwójnym rocznikiem Miasto Poznań zwiększyło liczbę miejsc w szkołach średnich. Poznańskie placówki są gotowe przyjąć 13 430 uczniów (na kandydatów kończących gimnazja czeka 6545 miejsc, na absolwentów szkół podstawowych - 6885). To dużo więcej niż w roku ubiegłym (we wrześniu 2018 r. naukę w poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło 6756 uczniów).

Dodatkowe miejsca powstały w szkołach, które miały do tego warunki lokalowe. Było to możliwe np. w zespołach, w których wcześniej działały oddziały gimnazjalne oraz niektórych szkołach funkcjonujących samodzielnie, m.in. w VIII LO.   

Z danych Wydziału Oświaty UMP wynika, że miejsc wystarczy dla wszystkich uczniów. Młodzi ludzie mogą mieć jednak problem z przyjęciem do wymarzonego liceum lub technikum. Są szkoły, w których liczba chętnych już w tym momencie wynosi 9 osób na jedno miejsce. Problemem mogą być także braki kadrowe. Większa liczba oddziałów będzie wymagała pracy większej liczby nauczycieli. O tym, jak wygląda sytuacja w poznańskich szkołach będzie wiadomo na początku czerwca. Do końca maja dyrektorzy szkół muszą przygotować arkusze organizacyjne. Wielu z nich rozpoczęło już jednak poszukiwanie nauczycieli, którzy od września mogliby wspomóc obecną kadrę.   

AJ