Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 coraz bliżej

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę rozbudowy siedziby Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej (szczegóły TUTAJ). Dzięki rozbudowie już za niespełna dwa lata warunki edukacji w placówce na Podolanach ulegną znaczącej poprawie.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 coraz bliżej
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 coraz bliżej

- Podolany to szybko rozwijająca się  dzielnica, w której przybywa dzieci, a zbudowana w latach 80. ubiegłego stulecia szkoła dysponuje dość skromną jak na obecne potrzeby bazą lokalową. W rozbudowanej, trzykondygnacyjnej części znajdzie się 16 sal lekcyjnych, pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz pokój nauczycielski. Parter zostanie przystosowany do ewentualnych potrzeb lokalowych przedszkola - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na przeprowadzenie robót związanych z rozbudową istniejącego budynku wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 425 dni od podpisania umowy.

W ciągu najbliższych 8 miesięcy okaże się, czy Miasto znajdzie pieniądze na realizację drugiego etapu rozbudowy szkoły: budowę wolnostojącego, parterowego budynku auli szkolnej z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby biblioteki Raczyńskich. Jeżeli w tym czasie Miasto zdecyduje o zwiększeniu puli środków finansowych na tę inwestycję, to budowę gmachu auli będzie mógł zrealizować również wybrany w ogłoszonym właśnie postępowaniu przetargowym wykonawca.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 7 sierpnia.

Źródło: https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/rozbudowa-szkoly-podstawowej-nr-62-coraz-blizej