Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2020

Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem nr 31/2020/P z dnia 15 stycznia 2020 roku postanawił udzielić dotacji na zadanie z obszaru "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", na projekty realizowane w roku 2020 przez organizacje pozarządowe.

Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty Konkurs Ofert

Dofinansowanie otrzymały trzy organizacje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko na projekt "Karpacz",

2. Funadacja "Świadoma Rodzina" na projekt "Feriowisko- czyli zimowe warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością",

3. Fundacja Młyn Wsparcia na projekt "Fajne ferie".

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl.