Spotkanie podsumowujące działania Wydziału Oświaty w 2020 roku

22 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jego zastepcy Mariusza Wiśniewskiego z dyrektorkami i dyrektorkami wszystkich poznańskich placówek oświatowych.

Zrzut ekranu ze spotkania - grafika artykułu
Spotkanie podsumowujące działania Wydziału Oświaty w roiku 2020

Prezydent Miasta Poznania, jego zastępca oraz dyrekcja Wydziału Oświaty na początku spotkania podziękowali przedstawicielom przedszkoli, szkół i jednostek oświatowych za trud, jaki włożyli w prowadzenie poznańskich placówek oświatowych w czasie trwania pandemii COVID-19. Dzięki zaangażowaniu i oddaniu pracowników poznańskiej oświaty byliśmy w stanie razem poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych i zapewnić jak najlepszą opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Na spotkaniu omówiono najważniejsze kwestie związane z działalnością oświatową Miasta Poznania. Poruszone zostały tematy inwestycji przeprowadzonych w roku ubiegłym, takich jak: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem, czy modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121.

Wspomniano o zajęciach antydyskryminacyjnych realizowanych w poznańskich szkołach, na których poruszana jest tematyka wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, narodowość lub kolor skóry.

Kluczową rolę w poradzeniu sobie z niecodzienną sytuacją, która spotkała nas w 2020 roku, odegrał Zespół Doradczy ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. Dzięki sprawnej pracy zespołu byliśmy w stanie znaleźć rozwiązania sytuacji, które stawały nam na drodze.

Miasto Poznań kładzie ogromny nacisk na promocję szkolnictwa zawodowego, dlatego na prezentacji nie zabrakło również odniesień do Kampanii "Szacun dla zawodowców", w ramach której prowadzona jest strona internetowa, stanowiąca kompendium wiedzy na temat rekrutacji do szkół branżowych i techników czy aktualnych profili klas.

Podsumowaliśmy również działania Urzędu Miasta Poznania w zakresie zaopatrzenia poznańskich szkół w niezbędny sprzęt do edukacji zdalnej. Najważniejszymi działaniami były: zakup ponad 1200 sztuk komputerów ze środków finansowych z rezerw Miasta oraz akcja "Każdy komputer się przyda", dzięki której zebrano prawie 200 sztuk sprzętu do zdalnego nauczania.

sieci społecznościowe