Ukraińskie dzieci w szkołach

Od nowego roku szkolnego do poznańskich szkół uczęszcza 4417 uczniów z Ukrainy. Dane te dotyczą wyłącznie dzieci posiadających status uchodźcy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Od nowego roku szkolnego do poznańskich szkół uczęszcza 4417 uczniów z Ukrainy, fot. PIM - grafika artykułu
Od nowego roku szkolnego do poznańskich szkół uczęszcza 4417 uczniów z Ukrainy, fot. PIM

Wśród ukraińskich dzieci jest 818 przedszkolaków, 3210 uczniów szkół podstawowych, a 389 uczęszcza do placówek ponadpodstawowych. W porównaniu do zakończenia roku szkolnego 2021/2022, w Poznaniu jest o ponad 500 uczniów z Ukrainy mniej. Przedszkole skończyło 1155 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało 3711 uczniów, a do ponadpodstawowych 73.

W celu zniwelowania bariery językowej w kształceniu szkolnym uruchomiono oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Uczniowie uczą się w nich intensywnie języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Taka nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. 

Ze względu na sytuację w Ukrainie uruchomiono dodatkowe klasy przygotowawcze  w roku szkolnym 2022/2023  w następujących szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

  • Szkole Podstawowej nr 3 - 1 oddział,
  • Szkole Podstawowej nr 11 - 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 13 - 1 oddział,
  • Szkole Podstawowej nr 15 - 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 62 - 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 80 - 2 oddziały,
  • Zespole Szkół Handlowych - 1 oddział,
  • Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych - 1 oddział,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącym - 1 oddział,
  • XX Liceum Ogólnokształcącym - 1 oddział.

W podstawówkach na terenie Poznania od 2018 roku funkcjonują też klasy przygotowawcze, które uruchomiono jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie w następujących szkołach: SP 2 (6 oddziałów), SP 10 (5 oddziałów), SP 12 (8 oddziałów).

Ponadto dla uczniów uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych organizowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Odbywają się w wymiarze 6 godzin tygodniowo i są prowadzone w grupach do 15 uczniów. Została również utworzona możliwość uruchomienia stanowiska asystenta kulturowego, który będzie wspierał nauczycieli i uczniów dzięki znajomości języka ukraińskiego.

Uczniowie z Ukrainy mogą kontynuować naukę zdalnie w przedszkolach lub szkołach funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty. Nie mogą jednak wtedy uczyć się w polskiej szkole. Tym samym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, w rozumieniu ustawy - Prawo oświatowe. 

Żadne osoby pochodzące z Ukrainy nie były przyjmowane do szkół poza kolejnością ani na specjalnych warunkach. Uczniowie z Ukrainy, którzy brali udział w rekrutacji, musieli spełnić te same wymogi, co ich polscy koledzy. Jeśli chodzi np. o rekrutacje do szkół ponadpodstawowych, musieli ukończyć polską podstawówkę i zdać w Polsce egzamin ósmoklasisty. Niczym nie różnili się od polskich dzieci, również musieli zdobyć odpowiednią liczbę punktów, by dostać się do wymarzonej szkoły.

PD

sieci społecznościowe