W nowym roku szkolnym- w całkiem odnowionej szacie...

Nasza szkoła istnieje od sześćdziesięciu lat- mówi Andrzej Maciejak, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Cieszę się, że przez te wszystkie lata tak pięknie wpisała się ona w mapę Winograd, współpracując z Radą Osiedla i mieszkańcami, martwił mnie tylko jej wygląd. Jak się dowiedziałem, że wpisano nas na listę placówek, objętych projektem termomodernizacji i ZSZ nr 2 otrzyma wkrótce- za prawie półtora miliona złotych- białą, nową szatę, bardzo się ucieszyłem.  Kto nie lubi zmian na lepsze? A u nas ostatnio pozmieniało się i to bardzo dużo. Dziękujemy.

Placówki, w których uczą się i kształcą zawodowo uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, są dla nas równie ważne, jak inne- mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty. Inwestujemy w ich remonty mając na uwadze nie tylko względy estetyczne, ale i  poprawę warunków, w jakich uczniowie nabywają umiejętności zawodowych. To owocuje coraz większą rzeszą chętnych do zatrudniania absolwentów tych szkół, a przecież fakt, że młodzież ta znajduje pracę bez problemu jest dla nas bardzo ważny. 

Po termomodernizacji...
Po termomodernizacji...

Od niedawna korzystamy z pracy uczniów tej szkoły podczas praktyk i powiem tak: są bardzo onieśmieleni, ale też bardzo się starają- mówi Paweł Wartecki z zakładu mechaniki samochodowej  Bogońscy sp.cywilna. Złego słowa o nich nie powiem. No przecież gdzieś muszą się nauczyć fachu, czemu więc nie u nas? 

Bo oprócz nowych, ocieplonych i ślicznie odmalowanych ścian, szkoła wyremontowała pracownie: gastronomiczną (to z funduszy uzyskanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego), cukierniczą, kucharską, krawiecką, ślusarską, a także wymieniła instalację elektryczną. Pomógł Wydział Oświaty i za wyremonotowanie pracowni zapłacił 86 tysięcy złotych dzięki czemu - prócz termomodernizacji- ZSZ nr 2 stał się jednym z ładniejszych obiektów edukacyjnych na poznańskich Winogradach. My się tu odnawiamy globalnie- uśmiecha się Andrzej Maciejak. Bo przecież i MDK nr 2 zyskał nową elewację, i dzieje się wiele w inncyh szkołach. Jednym słowem: Cytadela pięknieje nie tylko dzięki odnowionemu rosarium czy częściom parku.

Andrzeja Maciejaka  fakt, że szkoła kwitnie na zewnątrz i od środka motywuje do dalszych starań o coraz atrakcyjniejesz propozycje dla młodzieży. W tym roku po raz pierwszy ruszyliśmy z międzynarodową wymianą z Francją- mówi pan Maciejak. Pojedziemy też do Hiszpanii i Anglii. To dla niektórych z naszych uczniów być może jedyna szansa w życiu na taki egzotyczny wyjazd. Na dodatek-  będzie to zwiedzanie, połączone z praktyką w ich zawodzie.

Termomodernizacji podlega obecnie sporo szkół, a dzieje się tak dzięki Wielkopolskiemu Operacyjnemu Programowi Regionalnemu, wspieranemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. I tak "odnowa" ZSZ nr 2 kosztowała ponad milion trzysta tysięcy złotych, a przecież modernizowane będą za chwile inne szkoły, a kilka z nich uzysykało nowy wygląd w ubiegłym roku.

My z kolei możemy się pochwalić niewielkimi, ale też bardzo istotnymi zmianami w wyglądzie naszej placówki- mówi Monika Michalak, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu. Mieliśmy  w tak zwanych podziemiach starą, nieużywaną szatnię i udało się ją wyremontować tak, że stworzyliśmy w tym miejscu zaplecze do sali gimnastycznej, czyli są nowe szafki na ubrania, prysznice, toalety. Teraz uczniowie, którzy przebierali się na lekcje wychowania fizycznego z kolegami z innych klas, mają swoje oddzielne pomieszczenia. Dodatkowo także  nasze przedszkole zyska całkowicie wyremontowaną salę. Koszt całości- 160 tysięcy złotych. Cieszymy się z tych inwestycji bardzo!