Warsztaty dla nauczycieli

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Miasto Poznań, jako organ prowadzący szkoły, od kilkunastu lat organizuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki działania, w których nauczyciele m.in. organizują zajęcia nawiązujące do kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Od stycznia 2018 r. finansujemy również zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Poznań, które poruszają tematy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nauczyciele szkół - autorzy projektów- w opracowanych przez siebie programach wskazują na tematy związane z edukacja seksualną młodzieży, a szczególnie na zbyt mały wymiar tego typu zajęć w szkole.

warsztaty
warsztaty

Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom podjęliśmy, jako organ prowadzący szkoły, decyzję, by zorganizować warsztaty lub szkolenie dla chętnych nauczycieli, którzy następnie realizowaliby zajęcia z edukacji seksualnej, jako zajęcia dodatkowe w swoich szkołach. Zgłoszenia nauczycieli będą dobrowolne, tak jak i późniejszy udział uczniów w zajęciach. Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Beisert z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mamy możliwość zgłoszenia około 20 nauczycieli na roczny kurs, który w prawie całości będzie finansowany przez Miasto Poznań. Zakładany koszt na semestr dla nauczyciela to 400 zł.

Na podstawie zgłoszeń nauczycieli, potwierdzonych/zaakceptowanych przez Dyrektora danej szkoły zostanie przez Wydział Oświaty wytypowana grupa 20 nauczycieli, którzy już na początku października rozpoczną zajęcia. Informacja o zapisie nauczyciela na kurs zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela oraz do szkoły do dnia 26 września 2019 r. Na dzień 30 września zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z panią prof. dr hab. Marią Beisert (godz. 13.30 - UAM ul. Szamarzewskiego, sal nr 70 budynek A/B). Urząd Miasta Poznania, Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, 60-706 Poznań tel. +48 61 878 42 01, fax +48 61 878 42 02, owQum.poznan.pl, www.poznan.pl Obecność zapisanych nauczyciel na tym spotkaniu jest obowiązkowa. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków, w tym wniesienia opłat przez nauczyciela (2x400zł w rocznym cyklu) oraz uczestnictwa w zjazdach kursowych.

W załączeniu znajdą Państwo ramowy program kursu, który będzie zmodyfikowany w części warsztatowej dla potrzeb grupy nauczycieli. Prosimy zatem Państwa Dyrektorów o przekazanie niezwłocznie informacji o naborze nauczycielom i dostarczenie zgłoszenia do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 (bezpośrednio do Hanny Janowicz, kierownik | oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych, Urząd Miasta w Poznaniu, ul. Libelta 16, drugie piętro,  tel. 061-878-43-73.

                                                                                                                                                                

Załączniki