WNIOSEK DO RADY EUROPY

Podobnie jak w roku ubiegłym miasto Poznań przygotowuje wniosek do Rady Europy o przyznanie kolejnego, po Fladze Europy, wyróżnienia - Plakiety Europejskiej. Wyróżnienie to jest przyznawane miastom szczególnie aktywnym i zasłużonym w promowaniu idei europejskich.
Szkoły poznańskie w ramach współpracy ze swoimi partnerami zagranicznymi realizują każdego roku wiele interesujących projektów. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w pracach klubów europejskich, bierze udział w konkursach poświęconych problematyce europejskiej i chętnie organizuje imprezy "europejskie" w swoich szkołach.
Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Poznania zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o współpracy międzynarodowej i działaniach o charakterze europejskim realizowanych w poznańskich szkołach w 2001 r.
Odpowiedź prosimy przesłać do Biura Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub pod numer faksu: 8785 288, a jeśli jest to możliwe na adres e - mail: do dnia 12 grudnia 2001 r.
Projekty realizowane przez szkołę w roku bieżącym mogą z pewnością przyczynić się do uzyskania przez nasze miasto kolejnego prestiżowego wyróżnienia. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.