Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii

1 września poznańskie dzieci i młodzież po dłuższej przerwie wrócą do przedszkoli i szkół. Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie szeregu wytycznych, uwzględniających kwestie bezpieczeństwa. Miasto Poznań, biorąc pod uwagę opinię zespołu doradczego ds. oświaty przy prezydencie, złożonego z przedstawicieli dyrektorów poznańskich szkół, rekomenduje określone rozwiązania. Ostateczna decyzja każdorazowo będzie zależała od dyrektora szkoły, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Miastem.

Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii - grafika artykułu
Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii

W oparciu o analizę sytuacji w konkretnej jednostce, we współpracy z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym każdy z dyrektorów będzie podejmował indywidualne decyzje co do trybu pracy placówki w wybranym wariancie. Niezależnie od tego, czy dyrekcja placówki podejmie decyzję o hybrydowym nauczaniu-uczniów, nauczycieli i pracowników szkół obowiązywać będą określone normy sanitarne. Dotyczy to wszystkich szczebli nauczania - przedszkoli, podstawówek, liceów, techników i szkół branżowych.

W załączonym dokumencie przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat organizacji pracy zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zakładającej trzy warianty powrotu do nauki szkolnej, a także dalsze rekomendacje Miasta Poznań.

Załączniki

sieci społecznościowe