Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego - grafika artykułu
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r

sieci społecznościowe