XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek zostało wpisane do RSPO

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu zostało wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej.

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek
XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek

Miasto Poznań z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości fakt wpisania XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przez administratora Systemu Informacji Oświatowej, jakim jest Minister Edukacji Narodowej. Działanie to, choć oparte o doraźne rozwiązania legislacyjne, pozwoli przerwać impas związany ze sprawą wpisu do RSPO oraz wypłaty dotacji. Miasto podejmie również kroki służące uzyskaniu subwencji należnej z tytułu uczęszczania uczniów do XXXIX Liceum, a której zostało pozbawione ze względu na brak możliwości wykazania tychże uczniów w Systemie Informacji Oświatowej.

Jednocześnie władze oświatowe miasta liczą na to, że w przyszłości dokonana zostanie nowelizacja zapisu art. 33 pkt 1 lit. b ustawy o systemie informacji oświatowej tak, by w sytuacji podobnej jak ta, która miała miejsce, czyli braku możliwości wpisania szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego (ponieważ to nie jednostka samorządu terytorialnego wydała pozytywną decyzję, tylko kurator oświaty) w przywołanym wyżej przepisie wskazany został jako upoważniony do dokonania wpisu organ, który taką decyzję wydał (tj. kurator oświaty).