ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020- dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów!

 W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie odrębne rekrutacje: dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych i dla absolwentów 3-letnich gimnazjów. każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole.

Drogi Absolwencie 8-letniej szkoły podstawowej, możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

  • 4- letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5- letnie technikum,
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Drogi Absolwencie 3-letniego gimnazjum, możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:

  • 3- letnie liceum ogólnokształcące,
  • 4- letnie technikum,
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.
Rekrutacja
Rekrutacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie "Nabór". Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia  w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego  dla Młodzieży w Poznaniu (www.cdzdm.pl). Dobry wybór to szansa na sukces !

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020 (w tym terminarz) określa Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. (www.ko.poznan.pl).  Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami  i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

 Możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5- letnie technikum,
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.
  • Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w załączonych informatorach rekrutacyjnych.

Więcej o rekrutacji, ofercie szkół na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/

Załączniki