# złóż deklarację za odpady

Szanowni Państwo,

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
# złóż deklarację za odpady

od 1 października br. ruszyło składanie deklaracji za odpady w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami. Przejęcie przez Poznań obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem. Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dekla rację mogą Państwo złożyć:
- online przez portal Przyjazne Deklaracje gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany.
- elektronicznie przez platformę ePUAP2
- drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61 441 Poznań
- osobiście w Punktach Obsługi Klienta:
▪ ul. 3 Maja 46
▪ ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
▪ PCŚ, ul. Wszystkich Świętych 1
▪ PCŚ, ul. Małachowskiego 10
Ważne! Złożenie deklaracji osobiście jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji wizyty na stronie Urzędu lub telefonicznie przez miejską infolinię Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44
Obowiązek złożenia deklaracji mają:
- właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże i m w umowie właściciel nieruchomości). Ważne! W przypadku osób mieszkających w blokach czy kamienicach, zadanie to spoczywa na spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych
- właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
- właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
- właściciele nieruchomości niezamieszkanych* (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje).

Mimo, iż deklaracje złożone do UMP będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku, Miasto już dziś zachęca do ich składania. Pozwoli to uniknąć e wentualnych problemów z odbiorem odpadów po 1 stycznia 2022 roku.
Aby w jak najmniejszym stopniu odczuli Państwo nadchodzące zmiany do końca czerwca 2022 r. odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za o dpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie także częstotliwość odbioru odpadów, czy funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK ów a także Gratowozów / MPSZOK ów.
Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:
www.poznan.pl/odpady ; www.przyjazne deklaracje.pl/poznan oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt).
*UWAGA!
Zmieniona ostatnio ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Pomimo, iż zmiany te będą miały zastosowanie w odbiorze odpadów dopiero od 1 lipca 2022 roku to już teraz właś ciciel nieruchomości niezamieszkanej musi dopełnić stosownych formalności szczegóły w Informacji o ogłoszeniu przetargu z dnia

Załączniki

sieci społecznościowe