Bursa Szkolna nr 1 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Pedagogika i inne specjalności

Etat/liczba godzin: 30godzin - tylko pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kontakt

sekretariat@bursa1.poznan.pl
Bursa Szkolna nr 1
ul. Krakowska 17, 61-889 Poznań

Telefon: 61-8524079
E-mail: sekretariat@bursa1.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-25

Oferta ważna do: 2019-07-26

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).