I Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Język hiszpański

Etat/liczba godzin: 17/18

Kontakt

dyr. Alina Chojnacka
I Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
Bukowska 16

Telefon: 61 8464920
E-mail: dyrektor@marcinek.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-10

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).