Przedszkole nr 64 im."Bolka i Lolka" - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Wychowanie przedszkolne

Etat/liczba godzin: 1etat/25h - na zastepstwo od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

Kontakt

CV i LM prosimy przesyłać na adres e-mail.
Przedszkole nr 64 im."Bolka i Lolka"
61-663 Poznań, ul. Winogrady 24

Telefon: 61 820-11-00
E-mail: p64@poznan.interklasa.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-28

Oferta ważna do: 2019-06-28

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).