Przedszkole Prywatne w Centrum Poznania - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Język angielski
  • Wychowanie przedszkolne
  • Edukacja wczesnoszkolna
  • Pedagogika i inne specjalności

Etat/liczba godzin: etat Zatrunimy osobę wspomagającą nauczyciela z językiem angielskim w trakcie kwalifikacji lub z kwalifikacjami.Praca w prężnym zespole.

Kontakt

Anna Nowicka
Przedszkole Prywatne w Centrum Poznania
Mazowiecka 6

Telefon: 668 973 243
E-mail: anna@bambini.com.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-29

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).