Szkoła Podstawowa nr 20 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

Etat/liczba godzin: 3 godziny EDB od 01.09.2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 20
Os. Rzeczypospolitej 44 ; 61-395 Poznań

Telefon: 61 877-56-31
E-mail: sp20poznan.praca@wp.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-18

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).