Szkoła Podstawowa nr 72 w Poznaniu - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

Etat/liczba godzin: Psycholog/ 0,5 etatu

Kontakt

sekretariat@sp72.pl
Szkoła Podstawowa nr 72 w Poznaniu
ul. Newtona 2

Telefon: 61 8670929
E-mail: sekretariat@sp72.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-21

Oferta ważna do: 2019-07-07

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).