Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego w Poznaniu - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Historia

Etat/liczba godzin: 4/18 historia w klasie V i VI

Kontakt

618618176
Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego w Poznaniu
ul. Promyk 4

Telefon: 618618176
E-mail: sekretariat@sp91.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-07

Oferta ważna do: 2019-06-28

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).