Technikum Energetyczne - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Przedmioty zawodowe

Etat/liczba godzin: Nauczanie w zawodzie technik elektronik - 2 etaty.

Kontakt

sekretariat@zse-1.edu.pl
Technikum Energetyczne
ul. J. H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań

Telefon: 61 8417114
E-mail: sekretariat@zse-1.edu.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-24

Oferta ważna do: 2019-07-12

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).