Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

Etat/liczba godzin: 2/22 serdopedagog

Kontakt

sekretariat szkoły
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
64-920 Piła , ul.Gen. Sikorskiego 73

Telefon: 067 212-34-01
E-mail: sekretariar@zsg.pila.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2018-12-01

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).