Zespół Szkół Gimnazjalno Licealnych (LO, SP) - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • PO

Etat/liczba godzin: 3/18 EDB

Kontakt

sekretariat
Zespół Szkół Gimnazjalno Licealnych (LO, SP)
ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu

Telefon: 61 866 42 26
E-mail: dyrektor@33.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-10

Oferta ważna do: 2019-07-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).