Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Przedmioty zawodowe

Etat/liczba godzin: 9/18 przedmioty zawodowe - technikum w zawodzie technik-logistyk

Kontakt

kadry
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
ul. Topolowa 2 62 - 050 Mosina

Telefon: 61 8132 922
E-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-18

Oferta ważna do: 2019-08-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).