Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Przyroda

Etat/liczba godzin: 2/18

Kontakt

sekretariat szkoły
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku
Gajowa, 22

Telefon: 618153445
E-mail: letnisko_zs@wp.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-04-24

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).