Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Przedmioty zawodowe

Etat/liczba godzin: 1,5 etatu tj. 27 godzin

Kontakt

Sekretariat Dyrektora
Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań

Telefon: 618770908
E-mail: zss@samochodowka.edu.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-03

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).