Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Przedmioty zawodowe

Etat/liczba godzin: etat / przedmioty zawodowe w zawodzie technik fotografii i multimediów

Kontakt

sekretariat szkoły
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Św. Floriana 3

Telefon: 618411128
E-mail: sekretariat@zsz1.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-16

Oferta ważna do: 2019-07-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).