Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Wychowanie przedszkolne

Etat/liczba godzin: 1 etat na zastępstwo od 1 września 2019 r.

Kontakt

sekretariat 61 876 8079
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Leszka 42, 61-062 Poznań

Telefon: 61 876 80 79
E-mail: zsp7poznan@wp.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-23

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).