Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: Ekspert/specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych - 2 etaty

Wymagania:

Wymagania niezbędne: a) Wykształcenie wyższe. b) Przygotowanie pedagogiczne (tylko na stanowisku eksperta). c) Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany, dyplomowany (tylko na stanowisku eksperta). d) Znajomość obsługi komputera - minimum pakiet MS Office. e) Dobre umiejętności organizacyjne. Pożądane Nauczyciel zawodów mechanicznych, elektrycznych, logistyczno - spedycyjnych, itp

Zakres obowiązków:

1. Koordynowanie działań w procesie przygotowania/recenzowania zadań, testów do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 2. Przeprowadzanie standaryzacji wiązek zadań i arkuszy egzaminacyjnych do egzaminów zewnętrznych. 3. Przygotowywanie i okresowe prowadzenie w okręgu działania Komisji szkoleń związanych z organizacją procesu egzaminowania i zewnętrznego oceniania uczniów i słuchaczy, w tym w szczególności szkoleń przewodniczących zespołów egzaminatorów i egzaminatorów oraz nadzorowanie ww. 4. Analizowanie wyników egzaminów, opracowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów oraz udział w komunikowaniu wyników. 5. Przydzielanie egzaminatorów do ośrodków egzaminacyjnych. 6. Weryfikowanie przesłanych przez ośrodki egzaminacyjne rozliczeń pod względem zgodności ze wskazaniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 7. Wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji ośrodków egzaminacyjnych przed ich upoważnieniem do organizowania części pisemnej i praktycznej egzaminów zawodowych. 8. Wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z działalnością Wydziału Egzaminów Zawodowych.

Uwagi:

UWAGI a) Posiadanie obywatelstwa polskiego. b) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. c) Planowana data zatrudnienia - 1 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Joanna Królikowska
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22
618540196
kadry@oke.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-11-15

Oferta ważna do: 2019-12-10

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).