Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Opis/etat/liczba godzin: specjalista ds. płac 1 etat od 1 maja 2021r.

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe, minimum 2-letni staż na w/w stanowisku. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Obywatelstwo polskie. Znajomość zasad prowadzenia płac w jednostce oświatowej. Umiejętność obsługi programów: Płace, Przelewy, Zlecone, SIO, PABS.

Zakres obowiązków:

Naliczanie wynagrodzeń płacowych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, US, PFRON. Prowadzenie dokumentacji płacowej: kartotek płacowych, zasiłkowych, deklaracji PIT. Sporządzanie sprawozdań do GUS. Comiesięczne uzgadnianie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy z głównym księgowym.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

kierownik gospodarczy
Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56 61-245 Poznań
618779451
sekretariat@sp6.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2021-01-08

Oferta ważna do: 2021-04-16

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).