Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Opis/etat/liczba godzin: Woźna/ sprzątaczka, 1 etat od 1 lutego 2021r.

Wymagania:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i sumienność.

Zakres obowiązków:

Praca w trybie dwuzmianowym. Nadzór nad ruchem uczniów, nauczycieli oraz osób wynajmujących pomieszczenia szkolne w wejściu i holu głównym obiektu szkolnego. Kontrola zajęć odbywających się w godzinach popołudniowych, czasu przyjścia do szkoły uczniów lub osób wynajmujących pomieszczenia szkolne oraz wyjścia zgodnie z tygodniowym planem zajęć popołudniowych. Codzienne sprzątanie zleconych obszarów: głównego wejścia, dyżurki woźnych oraz otoczenia szkoły. Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

kierownik gospodarczy
Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56 61-245 Poznań
618779451
sekretariat@sp6.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2021-01-08

Oferta ważna do: 2021-01-27

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).