Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 3/4 etatu rzemieślnik, umowa od 01.08.2019 r.

Zakres obowiązków:

Przegląd pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, doraźne usuwanie awarii związanych z funkcjonowaniem obiektu, drobne naprawy wyposażenia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Dyrektor szkoły Ewa Kubisz
Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu
ul. Żonkilowa 34 60-175 Poznań
61-8677-916
sekretariat@sp78poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-21

Oferta ważna do: 2019-07-28

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).