Technikum Energetyczne - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 1 etat/40 godzin specjalista ds. ekonomicznych

Wymagania:

1. Wymagania niezbędne: - Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i przepisów z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych, - Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w placówkach oświatowych, - Praktyczna znajomość programu Płatnik, programu Progman (płace, kadry, Przelewy, Zlecenia), - Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, - Minimum 1 rok udokumentowanej pracy na podanym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: - Znajomość SIO, - Umiejętność pracy w zespole, - Samodzielność, dokładność, rzetelność, obowiązkowość. 3. Wymagane dokumenty: a) List motywacyjny b) Życiorys (CV) c) Dokument poświadczający wykształcenie d) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie przez kandydata do pracy oświadczenia w CV o poniższej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Technikum Energetyczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych".

Zakres obowiązków:

- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, - rozliczenia z ZUS, - prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, - sporządzanie i wydawanie pracownikom informacji RMUA i zaświadczeń o wynagrodzeniach, - rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, - sporządzanie sprawozdań do GUS-u i Urzędu Miasta Poznania, - prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z ZFŚS, - prowadzenie komputerowe ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych, - opisywanie faktur, - przygotowanie przelewów związanych z wynagrodzeniami pracowników Szkoły oraz przelewów bankowych w razie nieobecności głównej księgowej, - przygotowanie zestawienia dotyczącego wyposażenia Szkoły (m.in. zestawienie wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych do objęcia ubezpieczenia, zgłaszanie ubezpieczycielowi zmiany w wartości wyposażenia podlegającego ubezpieczeniu), - archiwizowanie określonych danych płacowych, - wykonywanie zadań powierzonych przez głównego księgowego, - wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora Szkoły.

Uwagi:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 15 lipca 2019r. w sekretariacie szkoły z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty ds. ekonomicznych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

sekretariat@zse-1.edu.pl
Technikum Energetyczne
ul. J.H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
618417114
sekretariat@zse-1.edu.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-24

Oferta ważna do: 2019-07-15

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).