Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 1 etat

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Sekretarz Szkoły
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
os. Stare Żegrze 1 , 61 - 249 Poznań
061 879-77-91
gm27@poznan.interklasa.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-09-24

Oferta ważna do: 2019-12-31

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).