Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Opis/etat/liczba godzin: specjalista ds. płac / 1 etat lub 1/2 od 1 lutego 2021

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe, minimum 3 letni staż na w/w stanowisku. Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Znajomość zasad prowadzenia płac w jednostce oświatowej. Umiejętność obsługi programów: Płace, Przelewy, Zlecone, Płatnik, SIO, PABS

Zakres obowiązków:

Naliczanie wynagrodzeń płacowych. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, US, PFRON. Prowadzenie dokumentacji płacowej tj. kartotek płacowych, zasiłkowych, deklaracji PIT itp. Sporządzanie sprawozdań do GUS. Comiesięczne uzgadnianie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy z głównym księgowym.

Uwagi:

Samodzielne stanowisko. Godziny pracy do ustalenia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Andrzej Maciejak
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu
ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań
618200992
sekretariat@zsz2.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2020-12-04

Oferta ważna do: 2021-01-29

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).