Diagnoza poziomu występowania kompetencji przyszłości

ul. Kutrzeby 10 | 61 - 719 Poznań

Collegium Da Vinci we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Technologii realizuje obecnie badania ankietowe, których celem jest diagnoza poziomu występowania kompetencji przyszłości - istotnych w perspektywie ekspansji AI, w grupie osób uczących się (uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów), a także związanych z nimi luk kompetencyjnych. Osiągnięciu tego celu służyć ma realizacja badań w pięciu grupach (uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wykładowców akademickich i przedstawicieli biznesu - pracodawców). 

Wyniki badań pozwolą na sformułowanie zaleceń służących modyfikacji programów kształcenia na uczelniach wyższych, aby jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do funkcjonowania na stechnologizowanym rynku pracy.

W efekcie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie. Wasz głos - osób mających stały i bezpośredni kontakt z uczniami, a także znających ich słabe i mocne strony jest dla nas bardzo ważny. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut i będzie ona aktywna do 20 czerwca. Poniżej link do dedykowanego Państwu narzędzia (w załączniku kod QR)

Nauczyciele

https://kpnauczyciele.webankieta.pl/

W miarę możliwości prosimy też o udostępnienie ankiety uczniom - być może uda się zrealizować ją w ramach lekcji.

Uczniowie

https://kpuczniowie.webankieta.pl/

Kontakt: Dr hab. Marek Zieliński - Rektor Collegium Da Vinci , Dr Łukasz Fojutowski - Prezes Fundacji Edukacji i Technologii, tel. +48 61 27 11 010 / +48 61 27 11 011

sieci społecznościowe