KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO "ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w czwartej edycji konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego "Świat oczami młodych". Co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem "Wolontariat" poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Konkurs "Świat oczami młodych" to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

ADRESACI PROJEKTU

  • Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe;
  • Ośrodki kultury;
  • Młodzież w wieku 7-19 lat;
  • Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów projektu na terenie danej placówki szkolnej lub ośrodka kultury.

Pełna informacja oraz załączniki do pobrania dostępne są na stronie: https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=ok

Kontakt: Fundacja Banku Ochrony Środowiska