Ogólnopolskim Konkursie Przedszkolnym ,,Obraz muzyką inspirowany"

Przedszkole nr 3 "Promyczek"

1. CELE KONKURSU:
- Przybliżenie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości;
- Rozbudzenie u dzieci zamiłowania do muzyki;
- Rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną;
- Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi;
- Kształtowanie zdolności plastycznych, poczucia estetyki i piękna.
2. ORGANIZATOR
Przedszkole nr 3 "Promyczek" ul. Dojazd 3, 60-631 Poznań
3. REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i ognisk przedszkolnych;
- Tematyka konkursu: "Obraz muzyką inspirowany" - praca plastyczna inspirowana twórczością Fryderyka Chopina;
- Technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.);
- Format prac: A4;
- Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem nauczyciela);
- Każda praca powinna na odwrocie zostać opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy, tytuł utworu, który stał się inspiracją do jej wykonania, imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki;
- Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 i 2), w przypadku jej braku prace nie będą oceniane;
- Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace;
- Prace konkursowe oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora;
- Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność;
- Prace należy dostarczyć do dnia 10 stycznia 2022r. na adres: Przedszkole nr 3 "Promyczek" ul. Dojazd 3, 60-631 Poznań z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Przedszkolny "Obraz muzyką inspirowany"
4. Prace nadesłane po terminie nie będą ocenianie.
5. Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane
20 stycznia 2022r. na stronie internetowej przedszkola https://www.promyczekpoznan.pl/
6. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
8. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.
9. Kontakt: Ewelina Adamiak, Małgorzata Steike, Edyta Wlazik -
przedszkolepromyczek3@gmail.com

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy!

Załączniki

sieci społecznościowe