"Poznaj nasza pracownię"

address ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje projekt p.n. "Pracownia Innowacji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego - popularyzacja osiągnięć naukowych oraz wspieranie innowacyjności".

Istotnym elementem wspomnianego projektu jest zadanie p.n. "Poznaj Naszą Pracownię" - organizacja spotkania seminaryjnego i wizyt studyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o profilach rolniczych i przyrodniczych oraz ogólnokształcących. W ramach działania planowana jest organizacja spotkania seminaryjnego (dnia 18 czerwca 2024 r. w godzinach 10-12) oraz wizyt studyjnych dla młodzieży (we wrześniu 2024 r.), podczas których prezentowane będą wybrane aspekty działalności badawczej Instytutu, w tym w szczególności innowacyjnych rozwiązań stosowanych w IWNiRZ-PIB.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną:

 - seminarium, obejmujące zagadnienia z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie, a także nowoczesnych rozwiązań dot. agrotechniki i przetwórstwa roślin włóknistych oraz upraw alternatywnych, w tym upraw ziół, które odbędzie się w siedzibie Instytutu we wtorek, dnia 18 czerwca 2024 r.

Planowane są także wizyty studyjne, adresowane do młodzieży, w IWNiRZ-PIB oraz jego Zakładach Doświadczalnych, podczas, których uczniowie poszerzą wiedzę pozyskaną w trakcie seminarium o aspekty praktyczne. Tematyka wizyt obejmować będzie m.in.:

- Hodowla i agrotechnika roślin włóknistych z elementami rolnictwa nowoczesnego (m.in. zastosowanie bezzałogowych jednostek latających i robotyzacja upraw);

- Rośliny zielarskie jako alternatywa w produkcji rolniczej - hodowla, uprawa, farmakognozja (m.in. wizyta w Ogrodzie Roślin Leczniczych, laboratorium farmakongostycznym);

- Przetwórstwo roślin włóknistych - pozyskanie i przerób włókien łykowych na cele tekstylne i techniczne (m.in. prezentacja maszyn roszalniczych i włókienniczych, obserwacja procesu produkcji);

- Biotechnologia oraz inżynieria genetyczną roślin użytkowych i zielarskich, a także farmakologia i fitochemia;

- Public relations, komunikacja społeczna i marketing IWNIRZ-PIB w służbie polskiej nauki i rolnictwa.

Podsumowaniem wizyt będzie konkurs dla uczestników, zakładający przygotowanie posteru lub innej formy prezentacji przez zespoły 3-5 osobowe z każdej klasy uczestniczącej w programie "Poznaj Naszą Pracownię" (co najmniej 10 posterów/prezentacji w efekcie realizacji całego projektu). Postery będą przedstawiać opracowane przez uczniów zagadnienia przekrojowe, wybrane we współpracy z pracownikami Instytutu lub proponowane przez uczestników spotkań projekty innowacyjnych rozwiązań w zakresie prezentowanych technologii lub procesów. Zespoły zaproszone zostaną do prezentacji wyników swoich prac podczas wydarzenia podsumowującego cały projekt.

Serdecznie zapraszam Państwa Szkołę do udziału w projekcie, którego wymogiem jest uczestnictwo w seminarium, obejmujące zagadnienia z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie, a także nowoczesnych rozwiązań dot. agrotechniki i przetwórstwa roślin włóknistych oraz upraw alternatywnych, w tym upraw ziół, które odbędzie się w siedzibie Instytutu we wtorek, dnia 18 czerwca 2024 r. (w godzinach 10-12).

Kontakt: dr Rafał Spachacz Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu, tel. +48 790 201 970

Email: rafal.spachacz@iwnirz.pl

sieci społecznościowe