Program edukacyjno-grantowego "Velvet. Piątka dla natury" skierowanego do klas 1-3 szkół podstawowych

Velvet CARE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu edukacyjno-grantowego "Velvet. Piątka dla natury" skierowanego do klas 1-3 szkół podstawowych. Udziałw programie jest całkowicie bezpłatny, szkoły mogą korzystać z atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wpisujących się w podstawę programową nauczania początkowego, wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami dla klas oraz ubiegać się o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów w wysokości 7000 zł. Program wystartował 1.10.2021r., nabór zgłoszeń konkursowych potrwa do 31 grudnia br.

Idea programu

Program "Velvet. Piątka dla Natury" został stworzony dla uczniów nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych. Jego idea to wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach na etapie edukacji wczesnoszkolnej i aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia w myśl idei "Działamy dziś, z myślą o jutrze".

Program nawiązuje do pięciu obszarów strategii Eco Agendy 2025 symbolizowanej przez znak "Save Nature", realizowanej przez Velvet CARE:

  • troski o drzewa,
  • oszczędzania wody,
  • segregowania odpadów,
  • redukcji zużycia plastiku
  • zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych, dobrych nawykach na rzecz środowiska naturalnego. Cele programu będą realizowane poprzez przygotowane przez specjalistów materiały edukacyjne, korespondujące z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki uczestnictwie i wygranej w programie - dyrektorowie szkół podstawowych mogą otrzymać ekogrant w wysokości 7000 zł na zrealizowanie ekoprojektu, a klasy vouchery na wycieczki edukacyjne o wartości 500 zł.

Udział w Piątce dla Natury w pięciu prostych krokach:

  1. Wejście na stronę www.piatkadlanatury.pl
  2. Rejestracja konta przez nauczyciela lub dyrektora
  3. Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla zarejestrowanych użytkowników
  4. Przeprowadzenie lekcji dotyczącej wybranego obszaru Save Nature zgodnie z zaproponowanym scenariuszem / wypełnienie wniosku o dofinansowanie (dotyczy tylko dyrekcji szkoły)
  5. Wgranie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl

Na Państwa pytania dotyczące udziału w programie i konkursie "Piątka dla Natury" odpowie Biuro Programu, dostępne od poniedziałku do piątku między 9.00 a 17.00 telefonicznie pod numerem 780 049 365 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@piatkadlanatury.pl

Z poważaniem

Opiekun konkursu "Piątka dla Natury"

Załączniki

sieci społecznościowe