Kiedy i jak głosować

Głosowanie odbywa się 13 października 2019r. bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.

urna wyborcza
urna wyborcza

Sposób głosowania i warunki ważności głosu

1. Wybory do Sejmu RP

Głos ważny - wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Za nieważny uznaje się głos:

  • jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list;
  • jeżeli na karcie do głosowania znak "X" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.

Za ważny uznaje się głos:

  • jeżeli na karcie do głosowania znak "X" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone (głos ważny i oddany na tę listę);
  • jeżeli na karcie do głosowania znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy (głos ważny oddany na wskazaną listę, przyznający pierwszeństwo do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności).

2. Wybory do Senatu RP

Głos ważny (gdy w okręgu wyborczym zarejestrowano więcej niż 1 kandydata) - wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" z lewej strony obok jego nazwiska.

Za nieważny uznaje się głos (gdy w okręgu wyborczym zarejestrowano więcej niż 1 kandydata):

  • jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów;
  • jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów;
  • jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone.

Telefoniczna Informacja Wyborcza

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wyborach do Sejmu i Senatu RP w Poznaniu można skontaktować się z pracownikami Poznan*KONTAKT. Dyżury Telefonicznej Informacji Wyborczej znajdziesz tutaj.

Zobacz film