Organizacja naszej pracy

Aby zrealizować zadania powierzone prezydentowi w Kodeksie wyborczym zorganizowaliśmy rejonowy punkt przyjęcia protokołów z głosowania.

Obsługa Obwodowych komisji wyborczych w noc wyborczą
Tak pracujemy

Dla przeprowadzenia procesu wstępnej weryfikacji i przyjęcia protokołów wyborczych zostaje stworzone centrum obsługi 258. obwodowych komisji wyborczych. Wspieramy członków komisji podczas realizacji zadań przez cały czas, począwszy od urządzania lokalu wyborczego aż do ostatecznego rozliczenia się z dokumentacji. Najtrudniejszym elementem jest przyjmowanie i weryfikacja sporządzonych protokołów głosowania.

FILM