Obwody głosowania i siedziby OKW

Stałe obwody głosowania

W Poznaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP mieszkańcy będą głosować w 227 stałych obwodach głosowania, zgodnie z Postanowieniem nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Poznania na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz ze zmianami wynikającymi z Postanowienia nr 432/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniającego postanowienie w sprawie podziału Miasta Poznania na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Jednocześnie Postanowieniem nr 432/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 26 sierpnia 2019 r. ustalono tekst jednolity załącznika opisującego podział Miasta Poznania na stałe obwody głosowania (patrz - str. 3 Postanowienia nr 432/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I).

Dodatkowo, poniżej w sekcji załączniki, znajduje się wersja dokumentu zawierającego aktualny opis granic stałych obwodów głosowania oraz aktualne siedziby obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu przygotowana przez Urząd Miasta Poznania.

Załączniki


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odrębne obwody głosowania

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I utworzył 31 odrębnych obwodów głosowania postanowieniem nr 452/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Poznań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej