Udział wyborców z niepełnosprawnościami

Transport do lokali wyborczych

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października. Tego dnia wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy powyżej 75. roku życia mogą skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych.

Usługę można zamówić dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 11 października do godz. 15:00.

- Pracownik infolinii zada kilka pytań, co pozwoli odpowiednio dobrać środek transportu, trasę czy godzinę zamówienia usługi - mówi Agnieszka Lewicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. - Ilość pojazdów będzie dostosowana do ilości zainteresowanych wyborców - zaznacza. 

Transport obejmuje także, o ile jest to konieczne, przejazd z opiekunem/członkiem rodziny. Usługa będzie realizowana w godzinach głosowania, tj. 7-21.

Inne udogodnienia

W dniu wyborów na terenie Poznania działać będą 132 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lokale wyborcze. Będą one wyposażone w lupy oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a. W trakcie głosowania wyborcom z niepełnosprawnościami i seniorom mogą pomagać osoby trzecie.


Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. (poniedziałek).

Dane teleadresowe Komisarza Wyborczego I w Poznaniu

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

numery telefonów:
61 854 13 35 oraz 61 852 22 52


Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Miasta Poznania, najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 r.

Realizacją procedury udzielania pełnomocnictw do głosowania zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania - szczegóły sprawdź tutaj.

Zobacz film


Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Miasta Poznania telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek, w przypadku dopisania do spisu wyborców w obwodach na terenie Poznania, składa się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej 8 października 2019 r.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Więcej informacji na temat dopisania do spisu wyborców w Poznaniu oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj.


Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.


Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej